Author Archives: Admin

Nghiên cứu và phân tích keywords chuẩn bị quá trình chạy backlink tốt nhất

1.1. Google từ khóa planner (miễn phí) Google Keyword Planner là phương tiện nghiên cứu và phân tích từ khoá của Google. sử dụng nó để tạo ý tưởng Keyword dựa trên tối đa mười từ khoá gốc, hoặc từ một trang web hoặc url. mặc dù Google keyword Planner có Những hạn chế như thiếu trọng lượng tìm kiếm tuyệt đối, và nó rất có lợi cho việc tìm kiếm ý nghĩ đó Keywords mà bạn Rất có thể gặp gian nan khi sử dụng Những phương tiện nghiên cứu và phân tích từ khóa không giống. 1.2. Keyword Tool… Read More »