Category Archives: Tin Tức

KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tại khoản 4 điều 12 thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN như sau: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến… Read More »