Thay đổi chiến lược kinh doanh

By | 27 Tháng Mười Hai, 2017

I. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Chương trình đào tạo

Level 1: CEO & Kỹ năng quản trị tài chính, kế toán & rủi ro thuế, bảo hiểm (Level 1)

Level 2: CEO & Kỹ năng chuyên sâu quản trị tài chính  (Level 2)

Tham khảo: Nguyên lý kế toán

Gói tư vấn theo nhu cầu

Tư vấn thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Tư vấn định giá Start up

Tư vấn định giá doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên

Tư vấn thuyết trình về dự án trước các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam

Tư vấn định giá cổ phiếu

Tư vấn lập kế hoạch ngân sách

Tư vấn lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn

Tư vấn, đào tạo nhân sự quản trị tài chính phù hợp vơi yêu cầu DN

Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Tư vấn đào tạo xây dựng quy chế tài chính,

Tư vấn đào tạo xây dựng quy chế tiền lương & quản trị chi phí bảo hiểm

Xem thêm: Công tác kế toán

II Tài chính cho trẻ em (đã có, không sửa đổi, bổ sung)

III. Kế toán Đơn vị sự nghiệp công

Khóa đào tạo

Kế toán tổng hợp trong Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công

Gói tư vấn theo nhu cầu

Tư vấn xây dựng và bảo vệ Quy chế chi tiêu nội bộ với cơ quan cấp trên

Tư vấn, đào tạo nhân sự kế toán tại đơn vị sự nghiệp công

Tư vấn kiểm soát rủi ro pháp lý trong công tác kế toán ĐV hành chính sự nghiệp

Tư vấn liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán khác theo nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công

IV. Khóa học kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Khóa học: Nơi học kế toán tốt

Kế toán tổng hợp thực tế các loại hình doanh nghiệp SX, TM, DV & Xây Lắp

Kế toán thực hành cơ bản.

Kế toán tổng hợp DN sản xuất

Kế toán tổng hợp DN Thương mại

Kế toán tổng hợp DN Dịch vụ

Kế toán tổng hợp DN Xây lắp

Kế toán thuế & kỹ năng chuẩn bị công tác thanh quyết toán thuế

Kế toán tình thương (miễn phí – dành riêng cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt)

Dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn kế toán Doanh nghiệp:

Xem thêm: Nơi học kế toán tốt

Tư vấn giải pháp xây dựng bộ máy kế toán tối ưu cho Doanh nghiệp

Tư vấn, đào tạo kế toán trưởng, kế toán viên theo yêu cầu Doanh nghiệp

Tư vấn giải pháp tối ưu cho mọi vấn đề liên quan đến công tác kế toán, rủi ro thuế… theo yêu cầu cụ thể của Doanh nghiệp.

Cung ứng dịch vụ: cung cấp nhân sự kế toán theo yêu cầu Doanh nghiệp.

V. Kế toán doanh nghiệp nước ngoài (đã có – không bổ sung, sửa đổi)